Onderzoek toepasbaaheid OpenSourceSoftware
Onderzoek toepasbaarheid Open Source Software

Inleiding

Een bedrijfskundig onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing van open source software:
“Hoe kan de organisatie optimaal gebruik maken van open source software en hiermee de afhankelijkheid en kosten beperken?”

Open Source Software:
Software die vrijelijk gebruikt, gekopieerd, gewijzigd en verspreid mag worden en waarvan de broncode beschikbaar is.

Paar mogelijke voordelen:
hoge kwaliteit met veel functionaliteiten, hoge innovatiesnelheid, geen licentiekosten, leveranciersonafhankelijk, veiliger, interessant voor professionals en toekomstgericht! Past in de strategie van een talentbevorderende organisatie en ook op oudere modellen computers te gebruiken, netwerkvriendelijk en betrouwbaar.


Motivatie voor dit onderzoek:

De ontwikkeling van open source software is al jaren in gang. Ook de overheid probeert het gebruik ervan te stimuleren maar de acceptatie binnen de betreffende bedrijven lijkt onvoldoende van de grond te komen. Hierdoor rijst de vraag of dit door weerstand komt, of dat het alternatief gewoon nog niet toereikend is. Het is goed voor het management op objectieve wijze inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van dit soort software.

In verschillende organisaties heb ik ervaren welke problemen ontstaan door het eenzijdig advies van de automatiseerders op dit vlak.

De kansen en bedreigingen van gebruik van en het geven van een goed kader van gebruiksrichtlijnen en een beleidsvoorbereidend advies is de motivatie voor dit onderzoek.

Verder is het doel op onafhankelijke wijze zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de mogelijkheden van het gebruik en toepassen van open source software en mogelijkheden onderzoeken met aansluitingen binnen de organisatie en de aansluiting met gebruikte systemen binnen de keten.

Dit onderzoek moet, in ieder geval, de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke open source software is bruikbaar en beschikbaar voor een organisatie?
 • Hoe sluit deze software aan bij bestaande systemen.
 • In hoeverre kan open source software functionaliteiten van het Office pakket vervangen?
 • Hoe sluit deze software aan bij de systemen die door klanten worden gebruikt?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van deze pakketten?
 • Wat is er nodig om binnen de organisatie de omslag naar het optimaal gebruik van open source software te maken?
 • Hoe kunnen alle disciplines binnen de organisatie optimaal worden betrokken?
 • Wat is de veranderingspotentie van de organisatie?
 • Wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan?
 • Welke consequenties heeft invoering voor projecten?
 • Welke omgevingsfactoren zijn bij dit vraagstuk relevant?
 • Wat zijn de voordelen voor de organisatie wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van open source software?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de organisatie wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van open source software?

Het onderzoek geeft inzicht in de kenmerken, on-/mogelijkheden van taakvolwassen open source software, voor- en nadelen, helpt bij overwegingen, belicht juridische en service-aspecten en geeft een aanzet tot implementatie binnen de organisatie.


Enquête

Bij dit onderzoek is ook een enquête opgesteld.
Uw bijdrage aan het onderzoek kunt u leveren door deze enquête in te vullen.


Het onderzoeken waard!

U kunt deze webpagina in de gaten houden voor meer informatie tijdens de loop van het onderzoek en de resultaten.
Mocht echter u geïnformeerd willen worden over de onderzoeksresultaten, verzoek ik u uw emailadres in te voeren.


Uw hulp?

Mocht u bereid zijn om uw steentje bij te dragen aan dit onderzoek dan kunt u, uw vrienden, kennissen en relaties bewegen om de enquête in te vullen. Dit mogen natuurlijk ook tegenstanders van het toepassen van OpenSourceSoftware zijn.
Het doel is om met de enquête een zo eerlijk mogelijke doorsnede van de doelgroep te bereiken (de beroepsbevolking).
Verwijs ze dan naar deze webpagina, eventueel door de link naar deze pagina naar hun te mailen.


Mag ik u danken voor uw belangstelling,
   Agnes Tesselaar
   onderzoeker.

inleiding  |   enquête  |   persbericht  |   open discussie  |   met dank aan