Onderzoek toepasbaaheid OpenSourceSoftware
Onderzoek toepasbaarheid Open Source Software


Persbericht

Zuid-Scharwoude, 7 juli 2012

Nieuw onderzoek toepasbaarheid Open Source Software binnen bedrijven gratis te verkrijgen! Open Source Software, niet als religie, maar als goed alternatief het onderzoeken waard!

Een bedrijfskundig onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing van Open Source Software: "Hoe kan de organisatie optimaal gebruik maken van Open Source Software en hiermee de afhankelijkheid en kosten beperken?"
Software die vrijelijk gebruikt, gekopieerd, gewijzigd en verspreid mag worden en waarvan de broncode beschikbaar is.

Paar mogelijke voordelen:
hoge kwaliteit met veel functionaliteiten, hoge innovatiesnelheid, geen licentiekosten, leveranciersonafhankelijk, veiliger, interessant voor professionals en toekomstgericht! Past in de strategie van een talentbevorderende organisatie en ook op oudere modellen computers te gebruiken, netwerkvriendelijk en betrouwbaar.

Motivatie voor dit onderzoek:
De ontwikkeling van Open Source Software is al jaren in gang. Ook de overheid probeert het gebruik ervan te stimuleren maar de acceptatie binnen de betreffende bedrijven lijkt onvoldoende van de grond te komen. Hierdoor rijst de vraag of dit door weerstand komt, of dat het alternatief gewoon nog niet toereikend is. Het is goed voor het management op objectieve wijze inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van dit soort software. Vaak ontstaan er problemen door het eenzijdig advies van de automatiseerders op dit vlak.

De kansen en bedreigingen van gebruik van en het geven van een goed kader van gebruiksrichtlijnen en een beleidsvoorbereidend advies is de motivatie voor deze opdracht. Verder is het doel op onafhankelijke wijze zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de mogelijkheden van het gebruik en toepassen van Open Source Software en mogelijkheden onderzoeken met aansluitingen binnen de organisatie en de aansluiting met gebruikte systemen binnen de keten.
Het onderzoek geeft inzicht in de kenmerken, on-/mogelijkheden van taakvolwassen open source software, voor- en nadelen, helpt bij overwegingen, belicht juridische en service-aspecten en geeft een aanzet tot implementatie binnen de organisatie.

Open Source Software: Het onderzoeken waard!inleiding  |   enquête  |   persbericht  |   open discussie  |   met dank aan